บริษัท วีว่า ฟู้ด แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ติดต่อ 099-619-6299
  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหาร ทางร้านของเราพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักของเราในการคิดค้นพัฒนา โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากับมูลค่าที่จ่ายไปทั้งคุณภาพและปริมาณ วัตถุดิบที่ทางร้านเลือกใช้ได้ผ่านการคัดสรรจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เหมาะสมต่อการบริโภค ไม่ทำลายสุขภาพ หลีกเหลี่ยงการใช้วัตถุเจือปนที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเราใส่ใจในเรื่องคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายสู่ผู้บริโภค