บริษัท วีว่า ฟู้ด แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ติดต่อ 099-619-6299
  • Home
  • บรรยากาศร้านอาหาร สำหรับ Hungry Hub

บรรยากาศร้านอาหาร สำหรับ Hungry Hub

ด้านหน้าร้านอาหาร ติดกับ ถนนใหญ่

 

 

ด้านข้างร้านอาหาร 1

 

 

 

——————————————————————————————————————–

โซนนั่งทานอาหาร ด้านนอก 

 

 

——————————————————————————————————————–

ห้องอาหาร Deviva04 (สำหรับจองเท่านั้น) รองรับได้ 30 ท่าน ทานอาหารครับ 4000 ฟรีห้องทั้งวัน 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

ห้องอาหาร Deviva03 รอบรับได้ 20 ท่าน // ลูกค้า Walk in นั่งได้ แต่ถ้าเหมาห้อง ทานอาหารครบ 2500 ฟรีห้องทั้งวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

——————————————————————————————————————–

ห้องอาหาร Deviva02 รอบรับได้ 20 ท่าน // ลูกค้า Walk in นั่งได้ แต่ถ้าเหมาห้อง ทานอาหารครบ 2500 ฟรีห้องทั้งวัน 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

ห้องอาหาร Deviva01 รอบรับได้ 50 ท่าน // ลูกค้า Walk in นั่งได้ แต่ถ้าเหมาห้อง ทานอาหารครบ 5000 ฟรีห้องทั้งวัน